T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Gastroenteroloji


Gastroenteroloji


 


Karaciğer Hastalıkları 

Sarılık-Hepatitler:Hepatit B-Hepatit B-Hepatit C-Siroz

Yemek Borusu Hastalıkları 

Reflü-Yutma Güçlüğü Tanı ve Tedavisi(Endoskopi)

Mide ve İnce Barırsak Hastalıkları 

Gastrit,Ülser Tanı ve Tedavisi(Endoskopi)

İnce Bağırsak ve Kalın Bağırsak Hastalıkları 

İshal-Kabızlık-Hazımsızlık-Şişkinlik-Kolit tanı ve tedavisi(Kolonoskopi)

Hemoroid(Basur) Tanı ve Tedavisi

Pankreas Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları

Safra Kesesi ve Safra Yollarında Taş Tanı ve Tedavisi

Gastroenterohepatoloji;yemek borusu,mide,bağırsaklar,karaciğer ve pankreas hastalıklarının tanısı,takibi ve tedavisini yapan bilim dalıdır.Dahiliye ihtisasına ek olarak 3 yıllık üst ihtisas eğitimi yapıldıktan sonra gastroenterohepatoloji uzmanı olunmaktadır.Bu branştaki hekimler,hepatitli hastalar(hepatit B,C,D(dleta) ),sirozlu hastalar,barsak hastalıkları,kolitli hastalar, mide ve barsak ülserleri, reflü hastalığı gibi hastalıkların takip ve tedavisini yapmaktadırlar.Ayrıca mide ve bağırsakların fonksiyonel hastalıkları,gastrointestinal sisteme ait bütün endoskopi işlemleri; özofagogastroduodenoskopi, kolonoskopi,ERCP(endoskopik retrograt kolanjiopankreatikografi), motilite tetkikleri de bu branş kapsamındadır.

Eğitim Görevlileri    

 BAŞKAN PROF.DR.  KAMİL ÖZDİL  (Eğitim Sorumlusu)

 

DOÇ.DR.HAMDİ LEVENT DOĞANAY    ( İdari Sorumlu)

Uzman Doktorlarımız  

 DOÇ.DR. RONİ ATALAY
 DOÇ.DR. OĞUZHAN ÖZTÜRK
 UZM.DR. ZUHAL ÇALIŞKAN
 UZM.DR. HAKAN DEMİRDAĞ
 UZM.DR. RESUL KAHRAMAN
 UZM.DR. SÜLEYMAN SAYAR


Yan Dal Asistanları 

   - Uz.Dr.Nermin MUTLU

   - Uz. Dr. Atilla BULUR