T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Acil Tıp


                                      Acil Tıp


 


Acil Tıp Kliniği ve Acil Servis

 

80’ li yılların ortalarında özellikle de trafik kazazedelerine yönelik gezici ambulans ekipleriyle başlayıp, 077 Hızır Acil Servis sistemi ile devam eden organizasyonlar, günümüz Acil Sağlık Hizmetleri anlayışının temellerini oluşturmuştur. 

İlk Acil Tıp Ana Bilim Dalının 1970 yılında Amerika’ da Cincinatti Üniversitesinde kurulmasından tam 23 yıl sonra, 1993 yılında yayınlanan resmi gazete ile Türk Tıp Klinik branşları arasına, bu branş da girmiştir. Başlangıçta “İlk ve Acil Yardım” adı ile anılan bu branş, sonraları “Acil Tıp” adıyla anılmaya başlanmıştır.

Kuruluşu 2002 yılına dayanan hastanemizin, bünyesinde yer alan Acil servisimiz 30.08.2011 tarihi itibariyle Acil Tıp Kliniği olarak tescil edilmiş olup, ortalama 2.7 milyonluk bir nüfus bölgesine hizmet vermektedir.  2016 yılı itibariyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başlayan kurumumuzdaki bir çok klinik branştan biri olan Acil Tıp Kliniğinin temel amacı; kaliteli tıbbı hizmet sunma  yanında, iyi birer akademisyen  yetiştirmektir. İdari ve Eğitim sorumluluğu, Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu tarafından yürütülen Acil Tıp Kliniği kadrosunda 13’ü Acil Tıp Uzmanı toplam 33 Acil Tıp hekimi bulunmaktadır. Kadromuzda yer alan hekimlerimiz;

İdari ve Eğitim Sorumlusu

 

Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu

 

Uzman Doktorlarımız (Alfabetik Sıralama)

Uzm. Dr. Cahit Yılmaz

Uzm. Dr. Celil Alkan

Uzm. Dr. Gökhan Aksel

Uzm. Dr. Gökhan İşat

Uzm. Dr. Hamide Alp

Uzm. Dr. Hatice Şeyma Akça

Uzm. Dr. İbrahim Altunok

Uzm. Dr. İbrahim Halil Erkal Çetin

Uzm. Dr. İsmail Atik

Uzm. Dr. Kamil Kokulu

Uzm. Dr. Özlem Giritli

Uzm. Dr. Serdar Özdemir 

 

Asistan Doktorlarımız (Kıdem Sıralaması)

Asist. Dr. Bensu Pişirici

Asist. Dr. Ümre Keskin

Asist. Dr. Sümeyra Acar Kurtuluş

Asist. Dr. Hayrullah Yönak

Asist. Dr. Mehmet Muzaffer İslam

Asist. Dr. Büşra İhtiyar

Asist. Dr. Deniz Tengerek

Asist. Dr. Rıca Gücal

Asist. Dr. Berra Kalkavan

Asist. Dr. Murad Yunusov

Asist. Dr. Selma Şimşek

Asist. Dr. Haldun Öner

Asist. Dr. Gökselin Beleli

Asist. Dr. Burcu Yılmaz

Asist. Dr. Fatma Kolbaş

Asist. Dr. Sezgin Akay

Asist. Dr. Murat Balcıoğlu

Asist. Dr. Cansu Duman

Asist. Dr. Mustafa Erten

Asist. Dr. İsmail Talha Özdoğan

 

            Ocak 2016 itibariyle Eğitim ve İdari sorumlu olarak görevlendirilen ve halen de bu görevi yürüten Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu gözetiminde gerçekleştirilen eğitim programı 7/24 olarak tasarlanmış olup, klasik eğitim kalıplarından uzak; yenilikçi ve yaratıcı olma iddiasındadır. Bu amaçla, “Komite” şeklinde biçimlendirilmiş klasik ders saatleri yanında, yürütülen diğer eğitsel faaliyetler;  Acil Tıp Kliniği ve Eğitim Anlayışı

 1. Vaka tartışmaları,
 2. Tıbbi literatür günleri,
 3. Mesai saatleri dışına yapılandırılan yayın klüpleri,
 4. Serbest kürsü ve Komisyon çalışmaları
  1. Acil Servis Yönetimi ve Mevzuat’ ı Komisyonu
  2. Akademik planlama ve İleri Eğitim modelleri Komisyonu
  3. Sosyal faaliyetler ve Organizasyon yönetimi Komisyonu
 5. Ümraniye Sürekli Tıp eğitimi Akademik Toplantıları (ÜSTAT)
  1. ÜSTAT Oryantasyon Kursu
  2. ÜSTAT Vaka Simulasyonları
  3. ÜSTAT çalıştayları
  4. ÜSTAT pecha-kucha geceleri

İleriki dönemde çeşitliliğinin ve araçlarının genişlemesi planlanan Klinik içi eğitsel faaliyetlere ek olarak; Eğitimin ve Acil Tıbbın temsil edileceği her organizasyona katılım sağlama amacımız da devam ettirilecektir.

 

 

 

Acil Tıp Kliniği ve Acil Servis işleyişi

            Kliniğimize ait Acil Servisimiz, müracaat eden hastaların gerekli tıbbi müdahaleyi; aldıkları triyaj kategorisi çerçevesinde, zamanında ve eksiksiz olarak almasını hedefleyen 24 saat kesintisiz acil hizmeti veren bir servistir.

Coğrafi konumu ve yakın çevrede başka bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmamasının da etkisiyle, hastanemize olan başvurulara ait hasta çeşitliliği ve sayısı her geçen gün artmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak Acil servisimize başvuran hasta sayısı da günden güne artmış ve artmaya da devam etmektedir. Öyle ki, yıllık hasta sayısı 2007 yılında 220.000, 2009 da 420.000, 2015 yılında 509.000 ve nihayet 2017 yılında 620.000 civarında Acil Servis hasta bakısı gerçekleştirilmiştir.

Acil Servisimiz, kendisinin verimli çalışmasını sağlayan ve 24 saat esasına göre çalışan destek bölümleri ile birlikte -1. Kat’ da yer almakta olup, her birim kendi alanında deneyimli tıbbi kadro ile hizmet vermektedir.   Acil Servis bünyesinde yer alan başlıca bakı alanları: Acil Servis Triaj  Alanı, Yeşil Alan Poliklinikleri, Sarı Muayene Alanı, Kritik Bakı ve Yakın Gözlem Alanı, Travma Muayene ve Müdahale Alanı, Acil Servis Gözlem Alanı, 0-1 saat Acil Servis takip alanı olup; bu ve bu alanların destek bölümlerinde yaklaşık >40 doktor, >60 hemşire, >50 diğer sağlık personeli ve >12 veri giriş personeli çalışmaktadır.

            Kliniğimiz, Acil Servise başvuran her hastanın en uygun ve en hızlı tedaviyi güncel ve bilimsel kılavuzlara uygun olarak alması için çalışmalarına devam edecektir.

 

                                                                Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu

                                                       Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu